Sohm Choon
Fruit Dessert of Lychee, Green Mango, Young Ginger in Jasmine, Bitter Orange, and Pandan-Scented Sweet and Salty Syrup, Topped with Grilled Shallots, Peanuts and Roasted Coconut
(ส้มฉุน ; sohm choon)

June 8, 2016 · 0 comments · Click to listen to the Thai name pronunciation Listen to the Thai name pronunciation

By: Hanuman, Thaan Khun and Chef Thapakorn Lertviriyavit (Gorn)
จัดทำโดย หนุมาน, ขุนวิเสทเลือดเย็น, ฐาปกร เลิศวิริยะวิทย์ (เชฟกร)

ส้มฉุน ; sohm choon

ส้มฉุน ; sohm choon

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาไทย คลิกที่นี่

Sohm choon is a sweet and refreshing summer dessert made from lychee and other predominantly sweet-sour fruits – all afloat in an aromatic syrup. A type of dessert known as laawy gaaeo (ลอยแก้ว), sohm choon carries the name of another summer delight, the green and sour sohm choon savory mango salad described here.

The first reference to sohm choon as a dessert appears in in the early 1800s, in the culinary poetry of King Rama II gaap heh chohm khreuuang khaao waan (กาพย์เห่ชมเครื่องคาว – หวาน). The poetry was sung during the royal barge’s procession, and this verse refers to sohm choon as a dish made of lychees. A closer look at other foods that are mentioned in the verse also reveals other dishes that are clearly of Chinese origin, such as boiled pork spleen (dtohm dtap lek ต้มตับเหล็ก), steamed bird’s nests (rang nohk neung รังนกนึ่ง) and persimmons (luuk phlap ลูกพลับ).

So how and when did the description of sohm choon change from a thinly sliced unripe sour green mango salad to a sweet lychee dessert? Is there any connection between the sweet sohm choon and the other Chinese-influenced dishes that the King praises in his literary work?

To answer this question – and without any written documents available – we need to examine the history of the lychee in Siam and to apply our understanding of ancient Siamese insight in food preparation, and thus reach a conclusion that is based on historical fact.

Lychees are of Chinese origin
The lychee is not indigenous to Thailand; the tree originated in Southern China. Cultivation of the tree in Siam began only in the early 1800s, the beginning of the Rattanakosin era.

The Chinese considered the lychee to be an auspicious plant. They appreciated its delicate flavor, its pleasant aroma and its gentle sourness naturally soothed with the just right sweetness. It is a highly refreshing summer fruit.

The lychee season is short, and the fruit does not store well for long periods, Bai Juyi (772-846 AD), a Chinese poet living during the Tang dynasty, wrote that ‘the lychee changes as the days pass. . . in the second day it loses its scent, by the third day the taste has changed, and when four days have passed the fruits are no longer delicious’.

Chinese Canton warming plate, Daoguang (1821-50), Decorated with lychees, butterflies and flowers within a border of dragons chasing the flaming pearl, Diameter: 24.4cm.

Chinese Canton warming plate, Daoguang (1821-50),
Decorated with lychees, butterflies and flowers within a border of dragons chasing the flaming pearl,
Diameter: 24.4cm.

In order to minimize the risk to the delicate lychee and its ephemeral flavor, the Chinese used the strongest and fastest horses in the kingdom to deliver prized fresh lychees to the palace, located in the northern capital of Xi’an in the Shaanxi Province, before they spoiled.

The rest of the fruits were preserved unpeeled in salt brine or dried in the sun. Dry lychees soaked in alcohol were, in those days, considered a nourishing liqueur for a pregnant woman.

Chinese Immigration to Siam
During the Thonburi era (1768–1782) the first wave of Chinese migrated to Siam by sea. Mostly Cantonese (กวางตุ้ง), Hainanese (ไหหลำ) and Taiwanese Hokkien Chinese (ฮกเกี้ยน), they arrived in Siam on junk boats, sailing along the eastern coast of China and Vietnam.

Deck of a Chinese Junk Boast

Deck of a Chinese Junk Boast

These early Chinese immigrants worked hard, beginning as blue collar laborers in cities or on farms. They gradually shifted into trade, married Siamese women and gained an increasing financial and cultural influence on Siamese society, as well as its culinary culture.

The Chinese imported to Siam both dried lychees and preserved lychees in brine water, stored in large earthen jars. Mom Rajawongse (M.R.) Kukrit Pramoj (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช), the former prime minister of Thailand and a renowned scholar, noted that the brine-preserved lychees coming to Siam via the junk boat trade were often in varying stages of fermentation due to the long journey and the high sugar content of the cargo. The desired sour– salty taste of the product would instead often arrive in port with a foul smell and high alcohol content.

Only later were seedlings brought from in from China and planted in the outer gardens of Bangkok, (suaan naawk สวนนอก), which extended from the Mae Klong River in Samut Songkhram Province to Ratchaburi province, including in orchards located in areas like Ampawa (อัมพวา), Bang Nok Khwaek (บางนกแขวก) and Bang Khonthi (บางคณฑี), A visitor to these areas today can still find lychee trees as old as 200 years – and preserved lychee is still considered a local specialty there.

Cooking with preserved lychees
The cooks who managed the kitchens of the nobility used their culinary knowledge and ingenuity to temper the strong smell of the brine-preserved lychees that were quickly turning alcoholic. They discarded the liquid, rinsed the lychees thoroughly, and soaked them in a newly-made syrup.

To the syrup they added bitter orange peels (sohm saa), or even ginger and shallots, to mellow the strong taste and create a delicious and delightful dish. The shallots were either deep fried golden and crispy, or charred black and peeled.

In addition to the aromatic syrup the cooks would add other sour fruits to accompany the lychees, mainly unripe sour green mango; which is probably why this dish is called sohm choon.

The modern recipe of “Sohm choon”
Nowadays, when fresh lychees in Thailand are in abundance, and new varieties of lychees with a juicier and sweeter character have been developed, a touch of saltiness in the syrup is appropriate to hint at the essence of the old dish made from preserved salted Chinese heirloom lychees. Use jasmine-scented water to make the syrup, and add bitter orange peels (som saa), and/or pandan leaves, producing an aromatic syrup with the tone of the old-style recipe.

Whatever fruits you choose to include when making your own sohm choon, you must not neglect the heart of the dish – lychees and green mangos. To them you may add any fruit with an inner tartness such as marian plum, santol, salacca, or even pineapple.

And to finish the dish, squeeze the juice of bitter orange (sohm saa), lime and kafir lime, serve cold with shaved ice. The citrus flavors should be predominately of the bitter orange, follows by lime sharp acidity and finished with a hint of the aromatic kafir lime.

ส้มฉุน ; sohm choonVariation recipes:

The National Council of Women of Thailand (สภาสตรีแห่งชาติ)

 • Green mango
 • Lychees
 • Charred shallots
 • Syrup and Shaved ice

The book: Khao Daeng Gaeng Rawn (ข้าวแดง แกงร้อน) by Montri Wirotwehtchapan มนตรี วิโรจน์เวชภัณฑ์

 • Green mango
 • Lychees
 • Roasted peanuts, thinly sliced
 • Roasted shredded coconut
 • Charred shallots
 • Syrup and Shaved ice

Thaifoodmaster favorite recipe:

 • Green mango
 • Lychees
 • Young ginger
 • Other fruits such as: salak, marian plum, pineapple
 • Deep-fried crispy shallots
 • Bitter orange juice, lime juice and kaffir lime juice
 • Syrup and Shaved ice

อาหารไทยแท้ไทยโบราณ ชื่อเดียวกัน แต่เป็นอีกตำรับ
“ส้มฉุน” ภาค ๒ (ภาค ๑)

บทความนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงอาหารไทยโบราณที่ชื่อ “ส้มฉุน” อีกตำรับหนึ่งที่ต่างไปจากบทที่แล้ว คราวนี้เป็นเครื่องว่างหวาน ตระกูลลอยแก้ว ที่เหมาะกับการรับประทานในหน้าร้อนด้วยเช่นกัน อาหารตำรับนี้มีกล่าวถึงในบทพระราชนิพนธ์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์มาแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ความว่า…

“ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น เรียกส้มฉุนใช้นามกร
หวนถวิลลิ้นลมงอน ชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน”

ประเด็น ที่น่าสงสัยตั้งคำถาม ก็คือว่า ทำไมถึงเรียกลิ้นจี่ ว่า “ส้มฉุน” ทั้ง ๆ ที่ ศัพท์คำว่า”ส้มฉุน”นี้ เราใช้เรียกมะม่วงดิบฝานล้างน้ำเกลือ ปรุงแบบยำไว้รับประทานช่วงหน้าร้อนอยู่แล้ว

คำตอบอาจจะดูว่ายาก เพราะไม่มีการเขียนบันทึกไว้และเราเองก็เกิดไม่ทันสมัยนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการตีความ และอาศัยปริบททางประวัติศาสตร์และความเข้าใจในภูมิปัญญาอาหารไทยโบราณ มาประกอบการวิเคราะห์ มิฉะนั้นก็จะเห็นแต่การทำตามกัน อาศัยข้อมูลจากสื่ออินทรเนตร (ก็อินเตอร์เน็ตนั่นแล) โดยปราศจากการหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำตามจริตและวิสัยที่ตนชอบ ตำรับที่ได้จึงอาจจะไม่ต้องตรงแบบฉบับดั้งเดิม กลายเป็น “ส้มฉุนประยุกต์” ไปเสียสิ้น อันดับแรกเราจำเป็นต้องถอดกรอบแว่นการมองวิเคราะห์ หรือกรอบทัศนคติแบบปัจจุบันออกเสีย มิฉะนั้นจักกลายเป็นการเอาปริบทของสังคมปัจจุบันไปเป็นมาตรฐานของอดีตไปเป็นการละเลยเรื่องกาละและเทศะ

ประการแรก ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้น สังคมสยามยังไม่มีการปลูกลิ้นจี่ได้อย่างปัจจุบัน ลิ้นจี่ เป็นผลไม้มาจากเมืองจีน มีแหล่งกำเนิดทางแถบตอนใต้ของประเทศจีน ถือเป็นต้นไม้แห่งโชคดี และเป็นผลไม้ชนิดพิเศษ ประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ถังของจีนก็ได้กล่าวถึง การใช้ม้าเร็วเร่งขนส่งลิ้นจี่สดจากแดนใต้เข้าสู่ราชสำนักในเมืองหลวงซีอานที่อยู่ทางตอนเหนือ ลิ้นจี่จึงเป็นผลไม้พิเศษของจีนมาช้านาน ด้วยรสชาติหวานอมเปรี้ยวหอมชื่นใจ แต่ทว่าลิ้นจี่จะออกเป็นฤดูกาลเฉพาะในหน้าร้อน และจะเก็บไว้แบบสดไม่ได้นาน ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี ชาวจีนจากแถบมณฑลทางใต้ของจีนที่ติดทะเล จาก กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ได้อพยพเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารในสยามมากขึ้นเป็นระลอกแรก โดยเข้ามาทำมาหากิน ใช้แรงงานรับจ้างแบบกรรมาชีพ หรือทำเกษตรกรรมทำสวนปลูกพืชผัก และทำการค้าขาย จนสามารถมีอิทธิพลขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในสังคมไทยสมัยมากขึ้น หลายคนเป็นนายอากร เป็นเจ้าสัว มีการแต่งงานกันระหว่างชายจีนกับสตรีไทยมากขึ้น วัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทยก็ได้รับมาจากจีนหลายอย่าง ดังจะเห็นได้ในบทพระราชนิพนธ์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานที่กล่าวมาแล้ว มีอาหารจีนร่วมด้วย เช่น ต้มตับเหล็ก รังนกนึ่ง ลูกพลับ เป็นต้น

Spach, E., Histoire naturelle des végétaux, Atlas (colored version), t. 19, fig. 2 (c1834-1847)

Spach, E., Histoire naturelle des végétaux, Atlas (colored version), t. 19, fig. 2 (c1834-1847)

ลิ้นจี่ ก็เป็นผลไม้จีนอีกอย่างหนึ่ง ที่นำเข้ามาโดยพ่อค้าสำเภาชาวจีน โดยมาในรูปของลิ้นจี่แห้งและลิ้นจี่ดอง ใส่ไหดินเผาเข้ามาขาย ช่วงต่อมายังมีการนำพันธุ์ลิ้นจี่จากเมืองจีนมาปลูกขยายพันธุ์แถวสวนนอก แถบอัมพวา บางนกแขวก บางคณฑี ฯลฯ ด้วยจนแพร่หลาย ปัจจุบันยังคงปรากฏมีต้นพันธุ์ลิ้นจี่ อายุเกือบสองร้อยปีที่บางคณฑี หลงเหลืออยู่ “ลิ้นจี่ดอง” ถือเป็นของฝากชั้นดีสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ในสยาม

“ลิ้นจี่แห้ง” สามารถนำมาใช้เป็นยาดองเหล้าสำหรับบำรุงสตรี ส่วน “ลิ้นจี่ดอง” สมัยก่อนจะดองมาทั้งเปลือกในน้ำเกลือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเขียนเล่าเอาไว้ว่าลิ้นจี่ดองนั้น คนจีนดองใส่ไหน้ำปลานำเข้ามาขายคนไทยเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เอง (นับรวมจนถึงปัจจุบันก็เกือบสองร้อยปี) สอดคล้องกับการนำกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่มาปลูกแถบอัมพวาในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่เล่าเอาไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยระยะเวลาเดินทางมากับสำเภาสินค้าเป็นแรมเดือน ในบางครั้ง “ลิ้นจี่ดอง” แทนที่จะมีรสเปรี้ยวเค็ม กลับเป็นกลิ่นเมรัยไปเสียทั้งไห เพราะในผลลิ้นจี่รสชาติดีจะมีน้ำตาลสูงไปด้วย จึงเกิดการหมักตามธรรมชาติ

ดังนั้นภูมิปัญญาของชนชั้นสูงสมัยก่อน (ก็กุลสตรีแม่ครัวชาววังอีกนั่นแหละ) แทนที่จะนำลิ้นจี่ดองมารับประทานโดยตรง กลับคิดประดิษฐ์ปรุงให้มีรสชาติดีขึ้น โดยเพิ่มน้ำเชื่อมให้มีรสหวานหอม อีกทั้งการต้องล้างเอากลิ่นแอลกอฮอล์ให้หมดไป หรือต้องล้างน้ำเพื่อลดรสเค็มจากการดองมานาน จึงทำให้ลิ้นจี่มีรสด้อยลง ไม่อร่อยเหมือนลิ้นจี่สดที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน จึงคิดนำผลไม้อื่นมาประกอบให้เป็นตำรับที่มีรสชาติกลมกล่อม หลากรส ซึ่งผลไม้ที่มีมากก็ได้แก่ มะม่วงฝานแผ่น หรือ “ส้มฉุน” นี่เอง หรืออาจใช้ผลไม้อื่นอีกที่มีรสอมเปรี้ยวและเป็นผลไม้ที่มีออกมาในช่วงฤดูกาลใกล้เคียงกัน อนึ่ง การจะใส่แต่น้ำเชื่อมแบบลอยแก้วอย่างเดียว บางครั้งจะยังไม่โอชารส ด้วยกลิ่นลิ้นจี่ดองเจือปนกลิ่นส่าเหล้า จึงต้องหาสิ่งที่ดับกลิ่นและชูรสให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใส่ผิวและน้ำส้มซ่า ซึ่งเป็นวัตถุดิบทั่วไปในการปรุงอาหารแบบไทยโบราณ รวมทั้งมีการใส่ขิง ขิงจะช่วยดับกลิ่นเหล้าาและเข้ากับอาหารหวานแบบน้ำอย่างจีน ตลอดจนใส่หอมแดง ซึ่งก็มีบทบาทเพิ่มกลิ่นหอม ด้วยการเจียว หรือเผาแล้วฉีกใส่ นี่คือตำรับพื้นฐานของ “ส้มฉุน” ในแบบฉบับชาววังครั้งกระโน้น และอาจมีการพัฒนาตำรับ ใส่มะพร้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่วซอย เพื่อเพิ่มความหอม และรสสัมผัส กรุบกรอบเวลาเคี้ยวอาหารตำรับนี้ เพราะถ้ามีแต่ ลิ้นจี่ดอง มะม่วง หรือผลไม้อย่างอื่น ก็จะมีแต่รสสัมผัสที่นิ่ม ๆ ส่วนความหอมของน้ำเชื่อม บางครั้งในหน้าร้อนจะหาส้มซ่าได้ยาก บางตำรับจึงใช้น้ำดอกไม้เทศของแขกมาใส่ ก็หอมหวานอีกเช่นกัน

ส้มฉุน ; sohm choon

จวบมาจนปัจจุบัน เมืองไทยสามารถปลูกลิ้นจี่และพัฒนาพันธุ์จนมีเนื้อหนาหรือรสชาติหวานมากกว่าเปรี้ยวได้แล้ว ทำให้”ลิ้นจี่ดอง”เสื่อมความนิยมลง และหาได้ยากแล้ว (แต่ท่านขุนฯ ยังเคยเห็นที่เมืองจีนยังมีขายอยู่ขอรับ) ตำรับ “ส้มฉุน” สมัยปัจจุบัน ก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ลิ้นจี่สดคว้านเม็ด อาจเพิ่มเกลือในน้ำเชื่อม เพิ่มน้ำส้มซ่า และเปลือกส้มซ่าเพิ่มกลิ่น ถ้าหากไม่มีส้มซ่า หรือหายาก ตำรับในวังหลวง จาก “ห้องประเคน” โดยคุณท้าวโสภานิเวศน์ (ศิริพงศ์ กัมปนานนท์) ได้ปรับเปลี่ยนการปรุง ท่านได้ใช้น้ำมะกรูดเพิ่มแต่ส่วนน้อย บีบลงในถ้วย “ส้มฉุน” สัก 3-4 หยด ก็จะชูรสได้เช่นกัน ส่วนการใช้หอมเจียวเพื่อแต่งกลิ่นและโรยหน้านั้น ท่านแนะนำว่า ในทางปฏิบัติ เวลาผู้รับประทานตัก “ส้มฉุน” เข้าปากลิ้มรสแล้ว น้ำมันในหอมเจียวจะลอยเป็นฝ้า บนน้ำเชื่อมหรือน้ำแข็งบด จะดูไม่งามและไม่น่ากินทันที ตำรับ “ส้มฉุน” ในวังหลวงแต่เดิมมา ท่านจึงให้ใช้หอมแดงเผา ซอยตามยาวใส่แทนหอมเจียว ก็จะได้ “ส้มฉุน” ที่หอมนุ่มนวล และน่ารับประทานกว่า อีกทั้งหอมเผาจะมีสรรพคุณลดอาการท้องอืดที่อาจเกิด เพิ่มเติมจากขิงที่ช่วยขับลม จากการรับประทานผลไม้สดได้ดี ในขณะที่หอมเจียวจะพร่องสรรพคุณนี้ และไม่ควรใช้ผลไม้หลายอย่างใน “ส้มฉุน” เกินไป กล่าวคือไม่ควรเกิน 3-4 ชนิด แต่บทบังคับ จะต้องมีลิ้นจี่ และ มะม่วงดิบฝาน(ไม่ใช่ซอยฝอย) อยู่ด้วยเสมอ ผลไม้อื่นที่ใช้ควรมีรสเจือเปรี้ยวด้วยเช่นกัน อาทิ มะปรางหรือมะยงชิด กระท้อน ระกำ ลางสาด เป็นต้น

มาถึงตรงนี้ ถ้าเราเข้าใจพื้นฐาน และปริบทของ “ส้มฉุน” ที่อธิบายไป ซึ่งเป็นการศึกษาตีความจากตำราและประสบการณ์ของท่านขุนฯ เอง ก็พอจะเข้าใจในตำรับ “ส้มฉุน” ที่ควรจะเป็น ได้อย่างมีเหตุผลและ สอดคล้องในหลักการ สามารถปรับเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงตำรับ “ส้มฉุน” อย่างเครื่องหวาน สำหรับรับประทานในหน้าร้อน เพิ่มความสดชื่นได้เป็นอย่างดี

เคยเห็นตำรับ ที่บอกว่าเป็น “ส้มฉุน” ในอินทรเนตรบางตำรับ ที่ผู้ทำเลือก ใช้นอกจาก ลิ้นจี่และมะม่วงดิบแล้ว ยังใช้มะม่วงสุก ขนุนสุก ลำไย ฯลฯ อีกด้วย แถมในน้ำเชื่อมมีการลอยดอกกระดังงา ดอกมะลิ ใส่น้ำใบเตยคั้นเขียว น้ำส้มซ่า ผิวส้มซ่า ขิงซอย ใส่หอมเจียว เรียกได้ว่า อะไรหอม ใส่ไปให้หมด ท่านขุนฯ คิดว่า น่าจะเป็นตำรับประยุกต์ที่เยอะเกินไป ดูจะห่างจากหลักความคิดเรื่อง “ส้มฉุน” แบบโบราณไปมาก
ถ้าเรายังทำตำรับแบบดั้งเดิมให้ดียังไม่ได้ ก็ไม่ควรไปดัดแปลงหรือประยุกต์เอาตามอำเภอใจ…!!!

ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เล่ามาทั้ง ๒ ภาค ก็จะเห็นได้ว่าตำรับ “ส้มฉุน” ถึงจะมีชื่อซ้ำกัน ในสองชนิดทั้งอย่างคาวและหวาน แต่เมื่อทำความเข้าใจ ก็จะพบว่า มีคุณลักษณะของอาหารรสเปรี้ยว อย่างที่เรียก “ส้มฉุน” เพราะใส่มะม่วงดิบฝานแฉลบ มาแต่ดั้งเดิมร่วมกันอยู่ บางครั้งอดคิดต่อไปไม่ได้ว่า อาจเป็นได้ที่ “ส้มฉุน” อย่างที่ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ “กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน” จะเป็นอาหารว่างที่ทำจากมะม่วงดิบและเพิ่มเนื้อลิ้นจี่ดอง ยำใส่กุ้งแห้ง น้ำปลา น้ำตาล น้ำส้มซ่า ฯลฯ ตามอย่างที่เขียนไว้ในภาคแรก

มาช่วยกันศึกษาค้นคว้าต่อไปกันเถิด !!!

Sohm Choon Recipe
สูตรทำส้มฉุน
 
Prep time
Cook time
Ready In
 
Sohm choon is a sweet and refreshing summer dessert made from lychee and other predominantly sweet-sour fruits – all afloat in an aromatic syrup. A type of dessert known as laawy gaaeo (ลอยแก้ว),
By:
Recipe type: Dessert
Cuisine: Thai
Serves: 5

Ingredients

 
To make the syrup
 • 2 Cups water (or flowers infused water)
 • 1 cup + 1 tablespoonWhite granulated sugar
 • 1/4 teaspoon Salt
 • 3 Pandan leaves
 • 1/2 tablespoon Bitter orange peel
 • 10 Organic jasmine flower
The National Council of Women of Thailand Recipe
 • Lychees
 • Green mango
 • Roasted peanuts, thinly sliced
 • Charred shallots
 • Shaved ice
Montri Wirotwehtchapan’s Recipe
 • Lychees
 • Green mango
 • Young ginger
 • Roasted peanuts, thinly sliced
 • Roasted shredded coconut
 • Charred shallots
 • Shaved ice
Thaifoodmaster favorite recipe
 • Lychees
 • Green mango
 • Young ginger
 • Deep-fried crispy shallots
 • Other fruits such as: salak, marian plum, pineapple
 • ฺBitter orange juice, lime juice and kaffir lime juice
 • Shaved ice
ส่วนผสมน้ำเชื่อม
 • น้ำเปล่า 2 ถ้วย (หรือ น้ำลอยดอกไม้)
 • น้ำตาลทรายขาว 1 ถ้วย + 1 ช้อนโต๊ะ
 • เกลือป่น 1/4 ช้อนชา + เล็กน้อย
 • ใบเตย 3 ใบ
 • ผิวส้มซ่า 1/2 ช้อนโต๊ะ
 • ดอกมะลิปลอดสารพิษ 10 ดอก
ส่วนผสมส้มฉุน สูตรสภาสตรีแห่งชาติ
 • ลิ้นจี่
 • มะม่วงเปรี้ยว
 • ถั่วลิสงคั่วหั่นบาง ๆ
 • หอมแดงเผา
 • น้ำแข็งป่น
ส่วนผสมส้มฉุนจากหนังสือข้าวแดง แกงร้อน โดยมนตรี วิโรจน์เวชภัณฑ์
 • ลิ้่นจี่
 • มะม่วงเปรี้ยว
 • ขิงอ่อน
 • ถั่วลิสงคั่วหั่นบาง ๆ
 • มะพร้าวคั่ว
 • หอมแดงเผา
 • น้ำแข็งป่น
ส่วนผสมส้มฉุนสูตรประยุกต์
 • ลิ้นจี่
 • มะม่วงเปรี้ยว
 • ขิงอ่อน
 • หอมเจียว
 • ผลไม้เปรี้ยวอื่น ๆ เช่น สละ มะปราง สับปะรด
 • น้ำส้มซ่า น้ำมะนาว และ น้ำมะกรูด
 • น้ำแข็งป่น
Method
 1. Dissolve granulated white sugar and salt in water. (Traditionally, fresh flower-scented water is used.)
  ตั้งหม้อไฟกลาง ทำน้ำเชื่อมโดยละลายน้ำตาลทราย เกลือ กับน้ำเปล่า หรือ (ถ้ามีน้ำลอยดอกไม้ก็ได้) โดยเคี่ยวไปสักพักส้มฉุน ; sohm choon
 2. Add the pandan leaves and green bitter orange peels. Let simmer for a few minutes or until the syrup reduces about 20%.
  ใส่ใบเตย และ ผิวส้มซ่าส้มฉุน ; sohm choon
 3. Let the syrup cool to room temperature and add fresh organic jasmine flowers.
  ใส่ดอกมะลิ แล้วทิ้งไว้ให้เย็นส้มฉุน ; sohm choon
 4. Remove the lychee seed by slicing the tip of the fruit; and then, using a sharp fruit-carving knife, carve around the seed until it separates. Peel the lychees and set in a serving bowl.
  คว้านเมล็ดลิ้นจี่ออก และ ปอกเปลือกออกส้มฉุน ; sohm choon
 5. Add green mango and young julienned ginger, topped with deep-fried crispy shallots. Squeeze the juice of bitter orange, lime and kafir lime, serve cold with ice.
  จัดเสริฟโดยตามสูตรที่ต้องการ บีบน้ำส้มซ่า น้ำมะนาว และ น้ำมะกรูดส้มฉุน ; sohm choon
or
 1. Top with julienned green mango, slices of grilled shallot, sliced roasted peanuts and roasted shredded coconut. Squeeze the juice of bitter orange, lime and kafir lime, serve cold with ice.
  จัดเสริฟโดยตามสูตรที่ต้องการ บีบน้ำส้มซ่า น้ำมะนาว และ น้ำมะกรูดส้มฉุน ; sohm choon

 

{ 0 comments }

Yam Sohm Choon
Mango Salad with Sweet Pork Condiment, Fermented Shrimp Paste, Shallots, and Crispy Deep-Fried Fluffy Fish
(ยำส้มฉุน ; yam sohm choon)

June 7, 2016 Appetizer Recipes
ยำส้มฉุน ; Yam Sohm Choon - Mango Salad with Sweet Pork Condiment, Fermented Shrimp Paste, Shallots, and Crispy Deep-Fried Fluffy Fish

ยำส้มฉุน ; Yam Sohm Choon – Mango Salad with Sweet Pork Condiment, Fermented Shrimp Paste, Shallots, and Crispy Deep-Fried Fluffy Fish – A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Salad of bitter orange peels, shrimp, poached pork belly and pork skin, roasted peanuts, golden deep-fried crispy shallots and garlic with sweet and sour tamarind dressing.
(ยำผิวส้มซ่า ; yam phiu sohm saa)

June 1, 2016 Boiled, Stewed, Braised, Sautéd and Poached
ยำผิวส้มซ่า ; Salad of Som Saa Peels (Bitter Orange)

ยำผิวส้มซ่า – Salad of Som Saa Peels (Bitter Orange) – yam phiu sohm saa –
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Miang kham – A royal leaf wrap appetizer
เมี่ยงคำ

May 23, 2016 Appetizer Recipes
เมี่ยงคำ - miang kham - A royal leaf wrap appetizer

เมี่ยงคำ – Miang kham – A royal leaf wrap appetizer
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Beef Phanaeng Curry and Ancient Grilled Phanaeng Chicken Curry
(พะแนงเนื้อ และ ไก่ผะแนง จากตำราอาหารที่เก่าสุดในสยาม)

May 12, 2016 Articles
พะแนงเนื้อ และ ไก่ผะแนง จากตำราอาหารที่เก่าสุดในสยาม ; Beef Phanaeng Curry and Ancient Grilled Phanaeng Chicken Curry

พะแนงเนื้อ และ ไก่ผะแนง – จากตำราอาหารที่เก่าสุดในสยาม – Beef Phanaeng Curry and Ancient Grilled Phanaeng Chicken Curry
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Fried Dried Fish with Watermelon
(ผัดปลาแห้งแตงอุลิต ; phat bplaa haaeng dtaaeng oo lit)

April 26, 2016 Central Plains and Bangkok Cuisine
ผัดปลาแห้งแตงอุลิต ; Fried Dried Fish with Watermelon

ผัดปลาแห้งแตงอุลิต – Fried Dried Fish with Watermelon
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Here is a summer dish that showcases the wisdom of creating complex flavors through simplicity. Using just lightly salted semi-dried snakehead fish, golden deep-fried shallots and a sweetening agent (either sugar or coconut), we create a condiment that partners perfectly with pieces of sweet juicy watermelon.

Read the full article →

Naam Phrik Lohng Reuua
(Boat Embarking Chili Relish)
Relish of Fermented Shrimp Paste Sauce with Sweet Pork Condiment and Crispy Deep-Fried Fluffy Fish
(น้ำพริกลงเรือต้นตำรับ ; naam phrik lohng reuua)

March 30, 2016 Central Plains and Bangkok Cuisine
Naam Phrik Lohng Reuua ; Boat Embarking Chili Relish - Fermented Shrimp Paste Sauce with Sweet Pork Condiment and Crispy Deep-Fried Fluffy Fish

น้ำพริกลงเรือ – Naam Phrik Lohng Reuua – Relish of Fermented Shrimp Paste Sauce with Sweet Pork Condiment and Crispy Deep-Fried Fluffy Fish
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →